Faith Shiu

CONTACT INFO
Phone: 630.907.5470
Email: fshiu@imsa.edu

CLASS SCHEDULE
Mandarin I
Mandarin III

10:00 — 10:55
1:20 — 2:15